Geloofsverklaring

"Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken.;" Romeinen 10:8

Disclaimer: de standpunten op deze website zijn de Christelijke standpunten van de meeste waarden van het Judeo-Christelijke geloof; Als pastoraat respecteren wij de vrijheid van religie en de vrijheid van keuze en wensen wij niemand te beledigen.Publicaties en (her)tweets op sociale media geven niet noodzakelijk onze mening weer en zijn ook geen steunbetuigingen: Johannes 3:17: 'Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.'

links_pray_for_peaceDE NATIE ISRAËL en het Joodse volk
Romeinen 11:16 "En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig.En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver plaats zijt ingeent, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden, Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de wortel u."
ISRAËL en het Joodse volk zijn vitaal en centraal in Gods plan!
De oprichter van dit pastoraat Vincent is Nederlander en een vriend van Israël.
"Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen." Psalm 122

De Heilige Bijbel, de Schriften, zowel het Oude en het Nieuwe Testament, zijn het ingegeven Woord van God zonder fout in het originele schrijven en een volledige revelatie van Zijn wil voor de redding van de mensheid en de Goddelijke en uiteindelijke autoriteit voor al het Christelijke geloof en leven.

God YHWH -- Er is één God, Schepper van alle dingen, oneindig perfect en eeuwig bestaand in alle drie Manifestaties: Vader, Zoon en Heilige Geest. De Drievuldigheid.

Jezus Christus - De Zoon, Jezus Christus, was bovennatuurlijk verwekt door de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria en was zonder zonde. Hij was het plaatsvervangend Offer van de zonde van de gehele mensheid door Zijn dood aan het kruis. Hij is uit de dood opgestaan in Zijn eigen verheerlijkte lichaam, aan velen verschenen, ten Hemelen opgegaan en zal naar de aarde terugkeren in kracht en glorie. Hij is nu het Hoofd van Zijn Lichaam, de Kerk.

De Heilige Geest - veroordeelt de wereld van zonden, gerechtigheid en oordeel, verenigt de mens met Jezus Christus in geloof, brengt een Nieuwe Geboorte en verblijft in de gelovige om hem ertoe in staat te stellen om te groeien in zegening en gerechtigheid en om een geschenk van God te worden aan de Kerk.

Het Doopsel Van De Heilige Geest is beschikbaar voor al wie gelooft in Jezus Christus en zal hun leven volledig overgeven aan de volledige, perfecte wil van God.

De Geschenken van De Heilige Geest: kennis, wijsheid, geloof, genezing, het verrichten van wonderen, voorspellingen, scherpheid van geest, tongen en de interpretatie van tongen zijn beschikbaar via de Heilige Geest en zijn voor de Kerk vandaag!

Mens - werd gecreëerd naar het beeld en de gelijkenis van God. Door de oerzonde van Adam en Eva, is de mensheid van God afgevallen en heeft hij een zondige natuur gekregen, Hij is er helemaal niet toe in staat zelf naar God terug te keren en is verloren zonder hoop behalve via de Verlossing van Jezus Christus.

Verlossing - Verlossing is een geschenk van God door gratie en het geloven in Jezus Christus. Er is geen andere Naam, behalve die van Jezus Christus, door wie men gered kan worden. Door zich van zonde naar berouw te wenden en te vertrouwen in Christus en zijn plaatsvervangende dood, is de mens opnieuw geboren in een eeuwig leven door het ontvangen van de Heilige Geest.

De Kerk - is het Lichaam en de Bruid van Christus, wiens taak het is om het Evangelie te verspreiden naar alle mensen in alle landen en er volgelingen van te maken.

De Terugkeer van Jezus Christus - De consumptie van alle dingen bevat de zichtbare, persoonlijke terugkeer van Jezus Christus, de Wederopstanding uit de dood en de vertaling van diegene die in Christus leven in de Aanwezigheid van God voor de eeuwigheid.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AAEAAQAAAAAAAAKzAAAAJDU5NDhkOTVlLWIxMmUtNDgzOC1iOGI5LThlNmFjYWUzYjMwMg

 

 

 

 

Onze Verantwoording:

Evangelist Vincent Bauhaus (ten-Bouwhuis) is een gewijde pastor; het pastoraat is verantwoordelijk aan God de Vader, de Heer Jezus Christus en De Heilige Geest en verder ook nog aan de raad van getrouwen en ouderen.

Het pastoraat is wereldwijd actief en is geïncorporeerd zonder winstoogmerk in de VSA en heeft een vrijwillig belastingvrij statuut en werd het statuut toegekend van in het VK Geregistreerde Liefdadigheidsinstelling. Registratienummer 1118814 en wordt geleid door de Charity Commission. We zijn dus een gereglementeerde organisatie zonder winstoogmerk met open boekhouding.

Namens de raad van getrouwen en directeurs willen we de hoogste mate van geloofwaardigheid, integriteit en verantwoordelijkheid. Als organisatie zonder winstoogmerk zijn we een transparante organisatie, die werkt op basis van donaties, de organisatie heeft hoge standaarden gesteld inzake het verkrijgen en verdelen van financiële middelen die bedoeld zijn voor de organisatie. De organisatie gebruikt alle contributies, schenkingen en donaties om de organisatie te steunen, zijn wereldwijde zendingen en evangelie campagnes.