Evangelisatie Hulpmiddelen

Evangelisten Gezocht...Hoe Evangelist worden?

"De oogst is wel groot, MAAR DE ARBEIDERS ZIJN WEINIGE" - Lucas 10:2

Het hierboven vermelde schrift gaat verder met "bidt den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote". Dit is wat we elke dag doen en we bidden dat jij deel zult uitmaken van ons pastoraal evangelieteam.

Vele mensen zijn bereid om hun leven aan Jezus Christus te geven als iemand ze zou uitleggen hoe.

Onze Heer Jezus Christus gebruikt dit pastoraat op een machtige manier om het evangelie in landen te verspreiden, maar Hij roept om jou aan boord te halen.

De Heer roept Zijn mensen om in ACTIE te komen en mensen naar Hem te leiden, onthou dat; als het niet voor de man of vrouw van God was geweest die jou naar Christus had geleid, je niet gered zou zijn geworden!

De meeste van ons hier op het pastoraat hebben ook een voltijdse job, maar doen zoveel als ze kunnen in hun vrije tijd, zelfs als je een paar uur per week kunt spenderen aan het werk van de Heer door traktaten (boeken) uit te delen in je buurt, dan kan er al veel waardevol werk verricht worden.

Het is niet van belang hoe lang of kort geleden het is dat je zelf gered werd, je moet ook niet de hele Heilige Bijbel kennen van Genesis tot Openbaringen (dit duurt een tijd) om te kunnen werken voor onze Heer Jezus Christus, het is niet vereist dat je hogere Bijbelstudies hebt gedaan om het evangelie van Jezus Christus te kunnen verspreiden. Dit zijn allemaal stigma's van de wereld, laat de Heer via jou werken en je zal versteld staan hoe snel de Heer je zal opheffen en je de antwoorden zal geven op de vragen die mensen je stellen.

Je geloof delen, je getuigenis, is de liefde van Jezus Christus die in je zit tonen aan anderen.

Laat ons gaan broeders en zusters van Christus en laat ons onze buurten en steden naar Jezus Christus leiden, ONZE OPDRACHT! (onze door God gegeven verantwoordelijkheid!) als gelovigen, als het lichaam van Christus, is om landen te bereiken, buiten de vier muren van de Kerk.

 

Evangelisch Schrift

Gelieve Hier te Klikken voor een bewezen klein evangelisch schrift dat je zal helpen om anderen naar de Heer Jezus Christus te leiden.

Dit schrift is echt hulpvol als je aan het het begin staat van het verspreiden van het evangelie, het vervullen van de Heer's grote opdracht, God's hartslag is ZIELEN!

Onthou dat het Heilige Schrift er altijd voor je is, laat angst je niet tegenhouden om het evangelie met een andere persoon te delen, de Heilige Geest zal je het spreekvermogen geven, de woorden om te spreken. Wees een zielenvanger voor de Heer, God zal je overvloedig zegenen.

Om met ons te delen dat je God's leger van evangelisten zult vervoegen, zielenvangers, vul je het volgende formulier in, zodat we je kunnen toevoegen aan onze gebedslijst.

"De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens; en wie zielen vangt, is wijs."  - Spreuken 11:30

  Your Name (required)

  Address

  City

  Postcode

  Church/Fellowship you abide with

  Your Email (required)

  Ontvang onze Gratis Nieuwsbrief met VIDEO updates

  Once a month by post and fortnightly by e-mail, you will receive full of prophetic news, video updates from the mission field and crusades and conferences, notification and access to the weekly broadcasts and notification of other new streaming videos of sermons.

  Eenmaal per maand bij post en veertiendaags per e-mail, zal je een overzicht krijgen van profetisch nieuws, video updates van de missies en de evangelie campagnes en conferenties, aankondigingen en toegang tot de wekelijkse uitzendingen en aankondiging van andere nieuwe streaming videos of preken.

  Blijf Verbonden!

  Type in your e-mail address in the white box and click "GO". Please wait for a new window to open and fill out your name and address details, make sure you tick the country you live in, then click "Sign Up".

  Geef je e-mailadres in het witte veld en klik "GO". Gelieve te wachten voor een nieuw venster om open te gaan en vul je naam en adresgegevens in, zorg ervoor dat je het land aangeeft waarin je woont, klik daarna op "Sign Up".

  Ontvang onze Gratis Nieuwsbrief met VIDEO updates en informatie over Alle Evenementen
  Evangelist Vincent ten Bouwhuis' Nieuwsbrief en updates bevatten rapporten van alle aankomende evenementen, nieuwe online diensten, profetisch nieuws

  en meer SLUIT JE VANDAAG AAN!
   

  Leave a Reply