Welke Bijbel?

Wanneer je voor het eerst de Bijbel begint te lezen, raden we aan dat je begint met Johannes. Daarin leer je over verlossing. Bid altijd vooraleer je begint en vraag de Vader in de naam van Jezus Christus om je zijn Woord te doen begrijpen.

Bijbels, Bijbelstudies, en Bijbel Commentaren
Wij zijn niet uitsluitend een KJV-pastoraat, maar we raden wel sterk de geautoriseerde KING JAMES Version van de Helige Bijbel aan (KJV). Dit is niet de allereerste Heilige Bijbel die vertaald werd uit de originele Hebreeuwse, Griekse en Aramese Schriften in het Engels, maar als de 1e reguliere Engelse vertaling en  geprint in het Engels in 1611 door Koning Jacobus van Engeland, wordt deze gebruikt in alle Engelssprekende kerken over de hele wereld. We waarschuwen voor vele nieuwe (moderne) versies van de Bijbel, zoals we hieronder verder uitleggen. We raden inderdaad diegene aan met Gij en Uw, maar laat je door dit traditionele Engels niet afschrikken. Thee = jij enkelvoud & Ye= jij meervoud (in het moderne Engels bestaat dit onderscheid niet) en Thou = jij enkelvoud.
De kracht van dit traditionele originele Engels toont aan dat Jezus tot Nicodemus sprak toen Hij zei "ik zeg het je" en iedereen aansprak met "jullie (ye) zullen opnieuw geboren worden". Dit originele Engels  is veel makkelijker om te lezen en te begrijpen, het is ook krachtiger en poëtischer en je vermoedt het misschien niet, maar het is makkelijker om te onthouden!
Een oud Engels spreekwoord is, als het niet kapot is, herstel het niet, de 1e in het Engels geprinte Bijbel KJV of AV is niet kapot, we moeten het niet herstellen met een andere versie, God moet iets niet meer dan eens doen.

Misleidende New Age Bijbelversies

In tegenstelling tot wat wordt geadverteerd, zijn nieuwe versies van de Bijbel, inclusief de Nieuwe KJV (NKJV), MOEILIJKER om te lezen dan de geautoriseerde KJV. Dit is aangetoond in uitgebreid onderzoek dat gebruik maakt van de Flesch-Kincaid Grade Level Indicators.

Waarom gebruikt de NKJV moeilijkere woorden dan de KJV? Het auteursrecht stelt dat: "Om auteursrechtelijk beschermd te kunnen worden, moet een werk voldoende onderscheiden zijn van het origineel om als "nieuw" te worden beschouwd of moet een substantieel aandeel nieuw materiaal bevatten. Kleine veranderingen of toevoegingen maken van weinig inhoudelijke waarde aan bestaand werk kwalificeert niet als een nieuwe versie voor auteursrechtelijke doeleinden." Daarom moeten alle nieuwe Bijbelversies de simpele Anglo-Saxische woorden die uit een of twee lettergrepen bestaan vervangen worden door complexe gelatiniseerde woorden.
Als gevolg leest de KJV op niveau 5 en de NKJV op niveau 6. Vanwege dit auteursrecht, zal er nooit een makkelijker leesbare Bijbel zijn dan de KJV.

De NIV en latere versies gaan zelfs zo ver dat ze VASTEN hebben verwijderd uit Marcus 9:29
Volgens de NIV moet je enkel bidden, maar de originele versie zegt duidelijk dat dit geslacht nergens kan door uitgaan dan door bidden EN vasten. Deze opdrachten zouden voldoende duidelijk moeten zijn en als je geen Grieks of Hebreeuws kunt lezen raden we sterk de Geautoriseerde Versie GV [de enige geautoriseerde versie] van de Bijbel aan beter bekend als KJV King James Version 1611.

Je vindt een paar voorbeelden in de afbeeldingen hieronder.

versions1"Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is". - Openbaringen 22:18-19

Bovendien is het zo dat de NKJV vaak Jezus Christus en de Godheid van Jezus Christus degradeert! De volgende afbeeldingen tonen versen waar de NKJV de Versie van de Getuigen van Jehovah volgt en dozijnen van versen waar de NKJV de New Age filosofie ondersteunt. Je moet ook weten dat Bijbels commercieel erg interessant zijn, wat verklaart waarom uitgevers alles inzetten op hun marketingcampagnes om je te 'misleiden' om een nieuwe versie te kopen. "De liefde voor geld is de wortel..."

versions2

BOEK DAT JE MOET LEZEN

nabv200Diegenen die willen te weten komen hoe nieuwe versie van de Bijbel de new age wereld promoot moeten zeker dit boek lezen: New Age Bible Versions: The New Case Against the NIV, NASB, NKJV, NRSV, NAB, REB, RSV, CEV, TEV, GNB, NEW LIVING, PHILLIPS, NEW JERUSALEM, & NEW CENTURY door Dr. Gail Riplinger.

Dit boek is het resultaat van een uitgebreide zes jaar durende vergelijking van nieuwe Bijbelversies, hun onderliggende Griekse manuscripten, edities en redacteurs. Het documenteert objectief en methodisch de verborgen alliantie tussen nieuwe versies en de One World Religion van de New Age Beweging.

Haar onderzoek van Bijbelteksten en vertalingen hebben haar ertoe in staat gesteld om de meer sinistere aspecten op te delven van de creatie van een Gemeenschappelijke "bijbel" gebaseerd op de perverse Alexandriaanse teksten. Heel gedetailleerd en compleet, zonder een middel onbenut te laten!

Leer Over de Boodschap
Het wordt aangetoond dat het opkomende "nieuwe" Christendom -- met zijn inwisseling van rechtvaardigheid voor rijkdom, een kroon in plaats van een kruis, en een imitatie in plaats van een nieuwe creatie -- een rechtstreeks resultaat is van de omschrijving in nieuwe versies. Het wordt aangetoond met duizenden woorden, versen, en doctrines door middel waarvan nieuwe versies de afvallige kerken van deze laatste dagen erop voorbereiden om de religie van de Antichrist te aanvaarden -- zelfs zijn zegel, afbeelding en Lucifer aanbidding.  "ZIJ AANBADEN DE DRAAK" -- Openbaring 13:4.

Leer over de Mannen
Elke pagina opent een deur die redacteuren van nieuwe versies ontmaskert -- in overeenstemming met volgers van Lucifers, occultisten en New Age filosofie -- in psychiatrische inrichtingen, seance erkers, gevangeniscellen en rechtszalen voor hekserij rechtszaken -- en het meest choquerende -- ontkennend dat redding gebeurd door geloof in Jezus Christus. Vijf ervan kunnen niet meer spreken. "PAS OP VOOR DE SCHRIFTGELEERDEN" -- Lucas 20:46.

Leer over de Manuschripten
De Griekse manuscripten, kritische edities, lexicons en woordenboeken achter de nieuwe versies worden onderzocht, zodat hun occulte origine, inhoud en nog niet vrijgegeven materiaal worden onthuld -- een blauwdruk voor de One World Religion en regering van de Antichrist.

Wat anderen gezegd hebben over dit boek

"Onvergelijkbaar...misschien wel het belangrijkste boek dat ooit geschreven werd." -- Tex Marrs

"Een uitmuntend werk..De auteur heeft duidelijk fantastisch onderzoekswerk geleverd."-- Dr. Henry Morris

"Je hebt een meesterwerk gemaakt!" -- Jack T. Chick

"Ik geloof dat God dit gezonden heeft om Christenen wakker te schudden voor de strijd tijdens het einde der tijden met het leger der duisternis." --  Wiley Cameron

"Verreweg de beste en meest volledige analyse van het debat rond de King James Versies dat ooit gepubliceerd werd. Als ik slechts een boek kon aanraden over de King James controverse, zou ik niets aanraden wat ik geschreven heb. Ik zou New Age Bible Versions van Riplinger aanraden. Het is finaal, het is definitief. Ik denk niet dat het nog beter kan." -- Dr. Peter S. Ruckman

 

Gratis Previews
book-newage-preview1 book-newage-preview2
 preview 1 (pdf)  preview 2 (pdf)

Dit boek is beschikbaar in onze online Boekenwinkel op deze website.

 

Leave a Reply