Oprichter Evangelist Vincent Bauhaus Biografie

Dr. Evangelist Vincent Bauhaus - ten Bouwhuis
Drs. Vincent Bauhaus

"De kunst van het evangeliseren is om een connectie te maken tussen de wereld en het Koninkrijk van God"

Drs. Vincent Bauhaus (origineel 'ten Bouwhuis' is echter onuitspreekbaar in Amerika), een echtgenoot en vader, een Nederlander met een Joodse stamboom langs zijn moeder's kant, een gewijd pastor met een theologisch doctoraat roept God aan in het vijfvoudig pastoraat. Geboren in Nederland, waar hij economie studeerde. Hij verhuisde daarna naar Groot-Britannië in de jaren '90 vanwege zijn carrière waar hij dan ook zijn geloof ernstig begon te nemen en naar de kerk ging om zijn nabijheid met de Heer Jezus Christus na te streven.

Hij was nog niet met de Geest gevuld en dit veranderde snel, Vincent had een krachtige ontmoeting met de Heilige Geest en gaf zich volledig aan de Heer Jezus Christus over gedurende en volgende op het horen van een preek van het kruis op TV en was volledig overweldigd door de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest en de revelatie van het kruis, hij was onder de kracht van de Heilige Geest gedurende uren, verschillende maanden later wanneer hij hoorbaar door God werd geroepen (zie hieronder), begon hij zijn pastoraat.

Hoewel hij als Christen was opgevoed door zijn ouders in Holland, naar Christelijke scholen ging en gelovig was, bevestigde deze ontmoeting ontegensprekelijk de roeping van zijn leven. Vincent werd vervolgens een fervent student van de Bijbel en daarnaast, naast zijn bedrijf in het bemeubelen van de horeca industrie in Groot-Britannië, was hij welbekend en had hij een uitstekende reputatie bij Londen's top hoteliers en restauranthouders als "The Flying Dutchman", begon hij de Bijbel fervent te bestuderen, begon een theologiestudie aan de universiteit en moest uiteindelijk zijn geliefde bedrijf opgeven om de roeping van de Heer in zijn leven trouw te blijven. Vincent richtte deze wereldwijde bediening organisatie op in 2005. Verdergaand met zijn studies, behaalde hij vervolgens zijn theologisch doctoraat.

De Heer Jezus Christus heeft Vincent een krachtige zalving gegeven om te preken, om te voorspellen en ook om pastoraal te onderwijzen om het Lichaam van Christus aan te moedigen en te vormen. Met een door God gegeven last om de wereld te bereiken met het Evangelie van het koninkrijk van God, heeft hij gedurende een hele tijd evangelie campagnes en conferenties in Europa, Afrika en Azië georganiseerd en opgezet, inclusief verschillende evangelische campagnes buitenshuis in de Islamtische Republiek van Pakistan en Indië.

Genezing: Evangelist Vincent is getuige van de genezende kracht van God alsook de vele mensen tijdens zijn ontmoetingen en wanneer hij hen de hand oplegt om genezing te ontvangen. Vincent heeft geverifieerde getuigenissen inclusief van Medische Dokters die hun miraculeuze genezing bijdragen door Vincent's handoplegging en het bidden voor hen in Jezus' naam. Het is zelfs zo dat Evangelist Vincent twee medische dokters in zijn bestuur heeft en zij reizen vaak mee tijdens de evangelie campagnes om te getuigen hoe de lammen lopen, de doven horen, de zieken genezen en de onderdrukten worden bevrijd in Jezus' naam.

Vincent leidt geen kerk hij is een reizende evangelist die wereldwijd actief is, die het Evangelie van Jezus Christus predikt in de hele wereld en als evangelist ook geroepen is om een zegen te zijn voor het lichaam van Christus door zijn begeleiding en preken in kerken en conferenties, de heer zalfde Vincent die vele gaven van de Heilige Geest uitvoert, zeker het bewerkstelligen van wonders, genezing, inzichten en voorspellingen.

Geroepen door God niet door de mens: Vijf maanden na de hierboven vermelde volledige overgave aan de Heer Jezus Christus en het ontvangen van de doping van de Heilige Geest, heeft de Heer Vincent driemaal hoorbaar bij naam geroepen in een week tijd: "Vincent, bouw voor Mij een pastoraat", Vincent gehoorzaamde wanneer de Heer hem de derde maal in een week tijd geroepen heeft omdat de eerste twee keer hij volledig verbaas was door deze ontmoeting met de levende God. Daarna begon hij met nauwgezet de precieze instructies van de Heer te volgen.

Visioen van de hemel: tijdens het preken van zijn allereerste ceremonie in de kerk conferentie was Vincent opeens volledig losgemaakt van de aarde en in de hemel in zijn eigen woorden: "Ik was in een andere plaats alles voelde anders maar Goddelijk, ik stond en zag een verbazingwekkend aantal rechthoekige bankettafels zo ver als de horizon strekte, prachtig bedekt met linnen en tafels maar geen mensen, alle zetels waren leeg en het was stil, toen hoorde ik de stem van de Heer luid spreken: "Vincent, de tafels zijn gedekt voor de huwelijksmaaltijd van het Lam, predik het Evangelie Vincent", meteen daarna was ik terug in de kerkpreekstoel verbaasd en onder de kracht van de Heilige Geest".

"De kunst van spirituele oorlogsvoering is het lef hebben om het kwaad te erkennen en het direct aan te pakken in naam van Jezus Christus (Marcus 16:17)"

Met een krachtige vruchtendragende verlossing & herstellingspastoraat heeft hij verder ook een internationale reputatie gekregen als een expert in spirituele oorlogsvoering, verlossingsministerie en zielsgenezing, zijnde de genezing van het gebroken hart en persoonlijkheidsstoornissen, hij heeft duizenden uren persoonlijk en vertrouwelijk intensief individuele innerlijk genezing beoefent in zijn pastoraat en diep reikende verlossing van een veelvoud van mensen met een gebroken hart of die onderdrukt werden in het VK, Afrika, Azië, VSA en van over de gehele wereld. Hij heeft duizenden persoonlijke  sessies een-op-een uitgevoerd.

MEDIA: Vincent heeft gewerkt met de seculiere pers en seculiere TV media en heeft altijd een open-deur-voor-de-media-beleid-filosofie gehanteerd zodat zij de Christelijke verspreiding zouden begrijpen hier werd al veelvuldig over bericht en dit heeft velen begrip bijgebracht. Het pastoraat zendt ook wereldwijd uitzendingen uit op verschillende satelliet stations en radio stations.

Via internationale evangelisatie en open lucht campagnes werden miljoenen mensen gered, genezen, hersteld en verlost, allemaal ter glorie van de Heer Jezus Christus.

OM EVANGELIST VINCENT UIT TE NODIGEN:

Vincent is beschikbaar voor voordrachten in kerken en conferenties wereldwijd
, contacteer ons of e-mail: info@bornagainministry.org