Vloeken doorbreken

Curse Breaking book stand open white background #1Op deze pagina wil ik onder de zalving van de Heilige Geest het belang meegeven om vloeken te doorbreken, om een beloofd overvloedig leven te leven zoals beloofd in het schrift en om ertoe in staat te zijn vruchten te dragen voor de Heer zoals het schrift ons opdraagt. Er zijn verschillende soorten vloeken, zoals ik hieronder zal beschrijven, maar algemeen weerhoudt een vloek een persoon ervan om een succesvol en overvloedig leven in Jezus Christus te beleven op een of op verschillende vlakken. Gebeden die vloeken doorbreken vind je onderaan deze pagina.

Vloeken zijn NIET automatisch doorbroken wanneer we verlossing krijgen, en opnieuw geboren worden. Ik kan beamen als een verlossingspastor die duizenden verlossingen heeft uitgevoerd op herboren Christenen, dat vloeken een realiteit zijn en dat ze moeten doorbroken worden om een doorbraak te krijgen, genezing, verlossing, vruchten te dragen, overvloed en voorspoed.

Ik heb bij velen de dienst geleid die er niet in slaagden om een bepaalde vloek te doorbreken. De vloek is soms zo sterk dat het pastorale begeleiding vergt via de Heilige Geest om ervan af te geraken. Ik zeg dit niet om je bang te maken, maar om je te doen inzien dat dit echt en belangrijk is.

Aldus moet Galaten 3:13 niet verkeerd geïnterpreteerd worden, de heer verlost ons van de vloek van de wet en nog belangrijker Hij overwon de dood, de hel en het graf, Hij overkwam alle krachten van de Satan de duivel, zodat we nu als herboren Christenen, als verloste kinderen van de Vader door het kostbare bloed van Jezus de autoriteit (Lucas 10:19) hebben om vloeken te breken in Zijn naam, de naam van Jezus Christus, de naam die boven alle andere namen staat.

De Apostel Paules maakt een belangrijke opmerking in 2 Korinthiërs 4:2 "Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het Woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelven aangenaam makende bij alle gewetens der mensen, in de tegenwoordigheid Gods". KJV en de NIV stellen: "we hebben geheime en schandelijke wegen afgezworen". Wat in het verleden negatief was tegenover Christus hebben zij afgezworen. Dus behalve het doorbreken van vloeken, het afzweren van de geesten die erachter liggen, in dezelfde autoriteit van Jezus Christus, in Zijn naam doen we afstand van alle eden, geloftes, overeenkomsten, ceremonies en rituelen.
Als er vloek in je leven bestaat, door een woordvloek, een generationele vloek, een Vrijmetselaarsvloek, een heksenarij vloek, een gelofte, een eed, een ceremonie, een overeenkomst of een ritueel dan is dat het gelegitimeerde recht, de open deur voor Satan om je leven aan te vallen totdat je ze breekt en de vloek afzweert in de naam van de Heer Jezus Christus.

Generationele Vloek
De Bijbel zegt in Exodus 34:7 (kruisreferentie Ex 20:5) "Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, Die de ongerechtigheid, en overtreding, en zonde vergeeft; Die den schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen, en aan de kindskinderen, in de derde en vierde [generatie]". KJV. Het woord generatie staat cursief of tussen haakjes, wat betekent dat het niet de originele Hebreeuwse tekst is, verdere Bijbelstudie leert dat dit voortdurend is en niet stopt aan de 4e generatie, 3e en 4e verwijzen naar graden van afdwaling niet naar generatie.

Zo maakt het woord van God duidelijk dat vloeken kunnen worden doorgegeven van generatie naar generatie, dat is een generationele vloek, die wordt doorgegeven via de bloedlijn van de voorvaderen. Medische wetenschap is het erover eens dat ziektes generationeel kunnen worden doorgegeven, net als verslaving of alcoholisme, zodat een generationele vloek goed begrepen is.

De Heer zegt ons in Zijn woord dat deze generationele vloeken voortkomen uit een zonde begaan door de voorvaderen, dus we moeten deze zonden afzweren (noteer dat er staat afzweren! want we kunnen en moeten niet voor hun berouwen, je berouwt enkel voor jezelf) en de vloek doorbreken over al onze voorvaderen, in de algemene vloek doorbrekende gebeden zoals hieronder uitgelegd, staat dit alles uitgelegd zodat alles wat je moet doen is ze luidop bidden, alle 12 pagina's ervan.

Vaak kennen we bepaalde mogelijke vloeken die de familielijn beïnvloeden, langs vaders en langs moeders kant. We weten normaal gezien evenwel niet welke zonde, gelofte, rituelen etc. door onze voorouders zijn begaan, de algemene vloekdoorbrekende gebeden rekenen af met alle vloeken die in de Bijbel staan vermeld en zijn het resultaat van jaren van ervaring in verlossingspastoraat. En zeker niet alles zal van toepassing zijn op elk individu dat ze bidt, maar aangezien je niet weet welke secties van toepassing zouden zijn, is het beter om zeker te zijn en ze allemaal te doorbreken.

Vloeken van Heksenrij, Vrijmetselarij, Occulte Religies, Geloften, Eedafleggingen, Rituelen, Toewijdingen etc.
Er zijn vele andere vloeken, zoals hierboven reeds kort meegegeven, Heksenrij, Boedhisme, Vrijmetselarij, Woord (gesproken) Vloeken en dan geloftes, eedafleggingen, overeenkomsten, ceremonies en rituelen. Deze zijn niet algemeen maar specifiek en er wordt meestal mee afgerekend in individuele verlossingspastorale sessies aangezien ze moeten worden geopenbaard aan de Heilige Geest en er is vaak demonisering. Satan betrekt altijd demonische geesten (duivels, kwaadaardige geesten KJV) met vloeken.

Woord vloeken
Zoals in andere hoofdstukken, in Deuteronomium 28 maakt God een duidelijk onderscheid tussen zegeningen en vloeken. De kracht van het leven en dood is in de tong, wordt vervolgd...binnenkort.

Curse Breaking book stand open white background #1Hoe Vloeken Breken
DE SLEUTELS TOT VRIJHEID

De Ultieme Gids om Vloeken te Doorbreken met Krachtige Resultaten
Bestel een exemplaar van Pastor Vincent's boek "De Ultieme Gids om vloeken te doorbreken met krachtige resultaten" in de SHOP

 

 

 

1-op-1
Voor specifieke begeleiding kan je ook de pagina Personal 1 to 1 Deliverance Ministry and Inner Healing Page bezoeken om alle informatie over begeleiding te vinden en vragen op tests of je begeleiding nodig hebt. Info over de verlossing van kwade geesten of genezing van diepe zielwonden, door een trauma, misbruik, afwijzing. Eerwaarde Pastor Vincent is een van de leidende experts inzake spirituele oorlogsvoering, verlossing en innerlijke genezing.