Waarom is Berouwen en Herboren Worden Zo Belangrijk?

Beste lezers, doorheen deze website tonen we je waarom het zo erg belangrijk is om Jezus Christus te ontvangen als je persoonlijk Redder en Heer en Herboren te worden.

We zijn allemaal geboren, met kennis van God, we kunnen God's creatie overal om ons heen zien, laat ons eerst kijken naar sommige van de vragen die God aan Job heeft gesteld:

Wie is het die Mijn wijsheid in vraag stelt, die zulke onwetende woorden spreekt?

Waar was je toen ik de fundering voor de aarde legde?

Zeg het me, als je zoveel weet.

Wie bepaalt er zijn dimensies en heeft de omtrek ervan getrokken?

Wie steunt er zijn fundamenten, en wie heeft de hoeksteen ervan gelegd?

Heb je ooit al de ochtend bevolen om te verschijnen en ervoor gezorgd dat de dageraad in het oosten tevoorschijn komt?

Heb je ooit het daglicht tot het einde van de aarde verspreid om een einde te brengen aan de boosaardigheid van de nacht?

Het licht verstoort de boosaardigheid en stopt het wapen dat voor geweld wordt opgetild.

Weet jij waar de poorten van de dood te vinden zijn? Heb je de poorten van uiterste somberheid gezien?

Waar komt het licht vandaan, en waarheen gaat het duister?

Waar is het pad naar de bron van het licht? Waar is het huis van oosterse wind?

Wie heeft de kanalen gemaakt voor de stortvloeden van regen?

Wie heeft het pad van de bliksem gelegd?

Wie heeft de regen gestuurd om de droge grond te bevredigen en heeft het zachte gras doen opspringen?

Leave a Reply